List of Winners From China On 2014-2015 AYV Annual Project

2015-09-18

                                                                                                      List of Winners From China On 2014-2015 AYV Annual Project

 

                                       

 

(Beijing Shi Jia Qi Tiao Primary School)

Video piece: Vote

The excellent coach: Zhang Lixin; Students: Wen Lindong, He Huifan and Gong Shuxin

 

                                                                                     (Beijing No.5 High School)

                                                                                                                                                      Video piece: Another Blue Sky

                                                                                          The excellent coach: Li Caihong and Jiang Lei;  Students: Li Xiang, Wu Aijie, Hou Gaoshan and Yang Hongjia

 

                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                  (The High School Affiliated to Renmin University of China)

                                                                                                                                             Video piece:Cost Much  

                                                                                                                        The excellent coach:Wen Tingting; Students:Zhou Ze'nan